Om företaget

Företaget ägs och drivs av Eva Nyström, inredningsarkitekt och byggnadsingenjör.
I verksamheten finns lång och gedigen erfarenhet av total design och inredning av offentliga miljöer såväl i Sverige som internationellt.
En tyngdpunkt har legat på båtar, där det ställs särskilt höga krav när det gäller att tillvarata utrymme och att följa marina säkerhetsbestämmelser. Dessa speciella kunskaper kommer också väl till användning i landbaserade projekt.
Om det behövs för att skapa en genomförd helhet, formger vi också egna möbler, mattor och inredningsdetaljer.
Vi har ett väl utbyggt och etablerat nätverk av samarbetspartners inom de områden av formgivning och design, som vi själva inte arbetar med.