Hotell

Återskapande av traditionell miljö med modernt snitt
Grand i Lund är ett anrikt hotell beläget mitt i stadskärnan. Det har traditioner tillbaka till sekelskiftet med många tidstypiska och värdefulla detaljer. Grand är en byggnad med själ och rymmer många minnen för de flesta Lundabor.
Renoveringen av Grand sker stegvis och har legat på vårt program de senaste åren.
Här gäller det att gå fram med mycket varsam hand. Nytt skall införlivas med befintligt för att forma ett nutida hotell, som fortfarande präglas av andan i det gamla Grand.